Главная

6-курстун (колледжден кийин кабыл алынган) студенттери көңүл бургула!

     Серептик лекциясынын, адистик боюнча  Мамлекеттик сынактын  жана дипломдук проектин ишин коргоо ырааттамаларын  бул жерден көрө аласыздар

Вниманию студентам 6-го курса (поступивших после техникума)!

     График сдачи обзорных лекций, государственного экзамена по специальности и защиты дипломных проектов/работ см.здесь

ДБбБ студенттери көңүл бургула!

     ДБбБнун деканаты сиздерге билдирет,  2017- жылдын 21 -ноябрынан 8- январына чейин сиздерге учурдагы модулдук текшерүү 1 (УМТ1)   жана учурдагы модулдук текшерүү  2 (УМТ2)  күзгү семестрга (I жарым жылдыкка) тест тапшырганга мүмкүчүлүк берилет

Вниманию всем студентам ЦДО!

     Деканат ЦДО сообщает Вам, что с 21 ноября по 8 января 2017 года будет открыт доступ к сдаче текущего модульного контроля 1 (ТМК1) и текущего модульного контроля 2 (ТМК 2) на осенний семестр (I полугодие).

Рапорт на отчисление студентов ЦДО

     Рапорт на отчисление студентов 2, 3, 4, 5 (бакалавриат) и 3, 4 (поступившие после техникума) курсов за академические задолженности.См. здесь

ДБбБ студенттери көңүл бургула!

     Сервердеги өтө көп жүктөмгө жана 1 модулду (1 КМТ) тапшырууда түзүлгөн техникалык кыйынчылыктарга байланыштуу 1-чи модулдук текшерүү өтүү мөөнөтү башка убакытка жылдырылат, кошумча маалымат берилет.
     Урматтоо менен, ДБбБ

Вниманию студентов ЦДО!

     В связи с очень большой нагрузкой не сервер, повлекшие технические сбои при обеспечении доступа к сдаче 1-го модуля (ТМК 1), сроки прохождения 1-го модуля (ТМК 1) будут продлены на другой срок, о чем будет сообщено дополнительно.
     С уважением, ЦДО

ДБбБ студенттери көңүл бургула!

     Урматтуу студенттер! Сиздерди өзүңүздөрдүн жеке маалыматыныздарды толтурууга суранабыз.


     Жеке маалыматтарды толтуруу үчүн бул жерди басыңыз

Подкатегории

Дополнительная информация