Главная

ДБбБнун студенттери көңүл бургула!

     ДБбБнун деканаты сиздерге билдирет,  2017- жылдын 3 –апрелинен  7- майына чейин сиздерге учурдагы модулдук текшерүү 1 (УМТ1)   жана учурдагы модулдук текшерүү  2 (УМТ2)  жазгы семестрга (II жарым жылдыкка) тест тапшырганга мүмкүнчүлүк берилет

Вниманию студентам ЦДО!

     Деканат ЦДО сообщает Вам, что с 3 апреля по 7 мая 2017 года будет открыт доступ к сдаче текущего модульного контроля 1 (ТМК1) и текущего модульного контроля 2 (ТМК 2) на весенний семестр (II полугодие)

ДБбБнун урматуу студенттери!

     2-3-4- курстагы (бакалавр), 2-3-4 (колледжден кийин алынган) жана экинчи жогорку окуу жайына тапшырган студенттер!

     Кредит төлөгөн жана арыз жазган студенттерге 2017- жылдын 3- апрелинен 11 июнуна чейин академиялык карыздарга жана академиялык айырмаларга кайрадан тапшырууга мүмкүнчүлүк ачылат.

Вниманию студентам ЦДО!

     1,2,3,4 (бакалавриат), 2,3,4 (поступившие после техникума) курсов, а также студентов поступивших на второе высшее образование!

     Студентам, оплатившим кредиты и написавшим заявления, с 3 апреля по 11 июня 2017 года будет открыт доступ для сдачи академических задолженностей и академических разниц.

5-курстун студенттери көңүл бургула!

     Серептик лекциясынын жана адистик боюнча  Мамлекеттик сынактын  ырааттамаларын  бул жерден көрө аласыздар

Вниманию студентов 5-го курса!

     График сдачи обзорных лекций  и Государственного экзамена по специальности см.здесь

5-курстун БУА, ФК тайпаларынын студенттери көңүл бургула!

Серептик лекциясынын жана адистик боюнча Мамлекеттик сынактын ырааттамаларын бул жерден көрө аласыздар

Адистик боюнча серептик лекциясынын ырааттамасы

Тайпа

Белгиленген күн

 

Убактысы

Аудиториясы

БУАд-1-12

 

1,2,3 марта 2017ж.

9.00

3/409

ФКд-1-12

 

1,2,3 марта 2017ж.

9.00

3/409

Адистик боюнча Мамлекеттик сынактын ырааттамасы

Тайпа

Белгиленген күн

 

Убактысы

Аудиториясы

БУАд-1-12

06.03.2017ж.

 

9.00

3/409

ФКд-1-12

09.03. 2017ж.

 

9.00

3/409

  

Вниманию студентов 5-го курса

групп БУА, ФК !
График сдачи обзорных лекций и государственного экзамена по специальности см.здесь
График обзорных лекций
для сдачи государственного экзамена по специальности

Группа

Дата

Время

Аудитория

БУАд-1-12

 

1,2,3 марта 2017г.

9.00

3/409

ФКд-1-12

 

1,2,3 марта 2017г.

9.00

3/409

График сдачи
Государственного экзамена по специальности

Группа

Дата

Время

Аудитория

БУАд-1-12

 

06.03.2017г.

9.00

3/409

ФКд-1-12

 

09.03. 2017г.

9.00

3/409

 

 

5 курстун студенттери көңүл бургула!

     5 курстун бардык студенттери тез арада ДБбБ деканатына келип академиалык айырмаларды жана карыздарды, жана о.э. окуунун акысын 2017 жылдын 10 февралина чейин тактап кетишиниздер керек.
     ДБбБ деканаты эскертет, 5 курстун академиялык карыздары бар жана окуунун акысын төлөбөгөн студенттер Мамлекеттик сынакка киргизилбейт.

Подкатегории

Дополнительная информация