Рапорт на отчисление студентов ЦДО

     Рапорт на отчисление студентов 2, 3, 4, 5 (бакалавриат) и 3, 4 (поступившие после техникума) курсов за академические задолженности.См. здесь

ДБбБ студенттери көңүл бургула!

     Сервердеги өтө көп жүктөмгө жана 1 модулду (1 КМТ) тапшырууда түзүлгөн техникалык кыйынчылыктарга байланыштуу 1-чи модулдук текшерүү өтүү мөөнөтү башка убакытка жылдырылат, кошумча маалымат берилет.
     Урматтоо менен, ДБбБ

Вниманию студентов ЦДО!

     В связи с очень большой нагрузкой не сервер, повлекшие технические сбои при обеспечении доступа к сдаче 1-го модуля (ТМК 1), сроки прохождения 1-го модуля (ТМК 1) будут продлены на другой срок, о чем будет сообщено дополнительно.
     С уважением, ЦДО

6 курстун (колледжден кийин кабыл алынган) студенттери көңүл бургула!

     6 курстун (колледжден кийин кабыл алынган) бардык студенттери тез аранын ичинде окуунун акысын (жалпы нарк баасынын 50% тин) 2016 жылынын 2 ноябырына чейин төлөө керек
     Эгерде окуу акысы төлөнбөсө Ата-Мекен Тарыхы боюнча Мамлекеттик сынакка киргизилбейт

    ДБбБ деканаты эскертет, зачеттук китепчеси жок студенттер Ата-Мекен Тарыхы боюнча Мамлекеттик сынакка киргизилбейт, ошол учун сиздер деканатка келип 270 сом төлөп, зачеттук китепчениздерди тактап кетишиниздер керек.

Подкатегории

Дополнительная информация