Вниманию студентам 6-го курса (поступивших после техникума)!

     График сдачи обзорных лекций, государственного экзамена по специальности и защиты дипломных проектов/работ см.здесь

6-курстун (колледжден кийин кабыл алынган) студенттери көңүл бургула!

     Серептик лекциясынын, адистик боюнча  Мамлекеттик сынактын  жана дипломдук проектин ишин коргоо ырааттамаларын  бул жерден көрө аласыздар

ДБбБ студенттери көңүл бургула!

     ДБбБнун деканаты сиздерге билдирет,  2017- жылдын 21 -ноябрынан 8- январына чейин сиздерге учурдагы модулдук текшерүү 1 (УМТ1)   жана учурдагы модулдук текшерүү  2 (УМТ2)  күзгү семестрга (I жарым жылдыкка) тест тапшырганга мүмкүчүлүк берилет

Вниманию всем студентам ЦДО!

     Деканат ЦДО сообщает Вам, что с 21 ноября по 8 января 2017 года будет открыт доступ к сдаче текущего модульного контроля 1 (ТМК1) и текущего модульного контроля 2 (ТМК 2) на осенний семестр (I полугодие).

Подкатегории

Дополнительная информация