ДБбБнун студенттери көңүл бургула!

     ДБбБнун деканаты сиздерге билдирет,  2017- жылдын 3 –апрелинен  7- майына чейин сиздерге учурдагы модулдук текшерүү 1 (УМТ1)   жана учурдагы модулдук текшерүү  2 (УМТ2)  жазгы семестрга (II жарым жылдыкка) тест тапшырганга мүмкүнчүлүк берилет

Вниманию студентам ЦДО!

     Деканат ЦДО сообщает Вам, что с 3 апреля по 7 мая 2017 года будет открыт доступ к сдаче текущего модульного контроля 1 (ТМК1) и текущего модульного контроля 2 (ТМК 2) на весенний семестр (II полугодие)

ДБбБнун урматуу студенттери!

     2-3-4- курстагы (бакалавр), 2-3-4 (колледжден кийин алынган) жана экинчи жогорку окуу жайына тапшырган студенттер!

     Кредит төлөгөн жана арыз жазган студенттерге 2017- жылдын 3- апрелинен 21 майына чейин академиялык карыздарга жана академиялык айырмаларга кайрадан тапшырууга мүмкүнчүлүк ачылат.

Вниманию студентам ЦДО!

     1,2,3,4 (бакалавриат), 2,3,4 (поступившие после техникума) курсов, а также студентов поступивших на второе высшее образование!

     Студентам, оплатившим кредиты и написавшим заявления, с 3 апреля по 21 мая 2017 года будет открыт доступ для сдачи академических задолженностей и академических разниц.

5-курстун студенттери көңүл бургула!

     Серептик лекциясынын жана адистик боюнча  Мамлекеттик сынактын  ырааттамаларын  бул жерден көрө аласыздар

Подкатегории

Дополнительная информация