ДБбБнун урматуу студенттери!

     16.10.2017 жылдын 21.10.2017 жылына чейин окуу ырааттамасы боюнча 1-2-3-4-5 курстагы (бакалавр), 2-3-4 (колледжден кийин алынган) жана экинчи жогорку окуу жайына тапшырган студенттерге тааныштыруу сессия өткөрүлөт.

Сабактар жүгүртмө боюнча түштөн кийин өткөрүлөт.
Тааныштыруу сессияга келиши милдеттүү түрдө!

ДБбБнун урматуу студенттери көңүл бургула!

     1-2-3-4- курстагы (бакалавр), 2-3-4 (колледжден кийин алынган) жана экинчи жогорку окуу жайына тапшырган бардык студенттери 21 августан баштап ДБбБ деканатына келип академиалык карыздарды,. окуунун акысын тактап жана 2017 жылдын 20 октябрна чейин толоп кетишиниздер керек
Арыз жазбаган жана акысын төлөбөгөн студенттер окуудан сыртка чыгарылат

Вниманию студентов ЦДО!

     1,2,3,4 (бакалавриат), 2,3,4 (поступившие после техникума) курсов, а также студентов поступивших на второе высшее образование, Вам необходимо с 21 августа подойти в деканат ЦДО для выяснения академической разницы и задолженностей, а также задолженностей по оплате за обучение и оплатить кредиты до 20 октября 2017 года.
Студенты, не написавшие заявление о ликвидации задолженностей, будут отчислены

Уважаемые студенты ЦДО!

     1,2,3,4 (бакалавриат), 2,3,4 (поступившие после техникума) курсов, а также студентов поступивших на второе высшее образование!
Студентам, оплатившим кредиты и написавшим заявления, с 1 августа по 31 августа 2017 года будет открыт доступ для сдачи академических задолженностей.

ДБбБнун урматуу студенттери!

    1-2-3-4- курстагы (бакалавр), 2-3-4 (колледжден кийин алынган) жана экинчи жогорку окуу жайына тапшырган студенттер!

Кредит төлөгөн  жана арыз жазган студенттерге 2017- жылдын  1- августунан 31августуна чейин   академиялык карыздарга  кайрадан тапшырууга мүмкүнчүлүк ачылат.

-2-3-4- курстагы (бакалавр), 2-3-4 (колледжден кийин алынган) жана экинчи жогорку окуу жайына тапшырган студенттер!

Кредит төлөгөн  жана арыз жазган студенттерге 2017- жылдын  1- августунан 31августуна чейин   академиялык карыздарга  кайрадан тапшырууга мүмкүнчүлүк ачылат.

Подкатегории

Дополнительная информация