ДБбБнун урматуу студенттери көңүл бургула!

     1-2-3-4- курстагы (бакалавр), 2-3-4 (колледжден кийин алынган) жана экинчи жогорку окуу жайына тапшырган бардык студенттери 8 июндан баштап ДБбБ деканатына келип академиалык карыздарды тактап жана 2018 жылдын 30 июнга чейин толоп кетишиниздер керек

Арыз жазбаган жана акысын төлөбөгөн студенттер окуудан сыртка чыгарылат

Дополнительная информация