5 курстун студенттери конул бургула!

     5 курстун бардык студенттери тез арада ДБбБ деканатына келип академиалык айырмаларды жана карыздарды, жана о.э. окуунун акысын 2017 жылдын 20 ноябрына чейин тактап кетишиниздер керек.

     ДБбБ деканаты эскертет, 5 курстун академиялык карыздары бар жана окуунун акысын толобогон студенттер Мамлекеттик сынакка киргизилбейт.

Дополнительная информация