ДБбБ студенттери көңүл бургула!

     2017 жылдын 16-октябрында 12.30-да ДБбБда 1- курстагы (бакалавр), 2-чи (колледжден кийин алынган) жана экинчи жогорку окуу жайына тапшырган студенттерге жалпы жыйналыш өтүлөт.

Келиши милдеттүү түрдө!

Дополнительная информация