ДБбБнун урматуу студенттери!

     16.10.2017 жылдын 21.10.2017 жылына чейин окуу ырааттамасы боюнча 1-2-3-4-5 курстагы (бакалавр), 2-3-4 (колледжден кийин алынган) жана экинчи жогорку окуу жайына тапшырган студенттерге тааныштыруу сессия өткөрүлөт.

Сабактар жүгүртмө боюнча түштөн кийин өткөрүлөт.
Тааныштыруу сессияга келиши милдеттүү түрдө!

Дополнительная информация