ДБбБнун урматуу студенттери көңүл бургула!

     1-2-3-4- курстагы (бакалавр), 2-3-4 (колледжден кийин алынган) жана экинчи жогорку окуу жайына тапшырган бардык студенттери 21 августан баштап ДБбБ деканатына келип академиалык карыздарды,. окуунун акысын тактап жана 2017 жылдын 20 октябрна чейин толоп кетишиниздер керек
Арыз жазбаган жана акысын төлөбөгөн студенттер окуудан сыртка чыгарылат

Дополнительная информация