ДБбБнун урматуу студенттери!

    1-2-3-4- курстагы (бакалавр), 2-3-4 (колледжден кийин алынган) жана экинчи жогорку окуу жайына тапшырган студенттер!

Кредит төлөгөн  жана арыз жазган студенттерге 2017- жылдын  1- августунан 31августуна чейин   академиялык карыздарга  кайрадан тапшырууга мүмкүнчүлүк ачылат.

-2-3-4- курстагы (бакалавр), 2-3-4 (колледжден кийин алынган) жана экинчи жогорку окуу жайына тапшырган студенттер!

Кредит төлөгөн  жана арыз жазган студенттерге 2017- жылдын  1- августунан 31августуна чейин   академиялык карыздарга  кайрадан тапшырууга мүмкүнчүлүк ачылат.

Дополнительная информация