2-курстун жана ошондой эле 2-курстун (колледжден кийин кабыл алынган) студенттери көңүл бургула!

     2 курстун жана 2-курстун (колледжден кийин кабыл алынган) студенттери үчүн Ата-Мекен Тарыхы боюнча серептик лекциясынын жана Мамлекеттик сынактын ырааттамаларын бул жерден көрө аласыздар
     * Экинчи жогорку окуу жайына тапшырган студенттер, Ата-Мекен тарыхы боюнча Мамлекеттик сынактан өтүшпөйт

Мамлекеттик сынактын  ырааттамасын  бул жерден көрө аласыздар

Дополнительная информация