ДБбБнун студенттери көңүл бургула!

     ДБбБнун деканаты сиздерге билдирет,  2017- жылдын 3 –апрелинен  7- майына чейин сиздерге учурдагы модулдук текшерүү 1 (УМТ1)   жана учурдагы модулдук текшерүү  2 (УМТ2)  жазгы семестрга (II жарым жылдыкка) тест тапшырганга мүмкүнчүлүк берилет

Дополнительная информация