ДБбБнун урматуу студенттери!

     2-3-4- курстагы (бакалавр), 2-3-4 (колледжден кийин алынган) жана экинчи жогорку окуу жайына тапшырган студенттер!

     Кредит төлөгөн жана арыз жазган студенттерге 2017- жылдын 3- апрелинен 21 майына чейин академиялык карыздарга жана академиялык айырмаларга кайрадан тапшырууга мүмкүнчүлүк ачылат.

Дополнительная информация