5-курстун БУА, ФК тайпаларынын студенттери көңүл бургула!

Серептик лекциясынын жана адистик боюнча Мамлекеттик сынактын ырааттамаларын бул жерден көрө аласыздар

Адистик боюнча серептик лекциясынын ырааттамасы

Тайпа

Белгиленген күн

 

Убактысы

Аудиториясы

БУАд-1-12

 

1,2,3 марта 2017ж.

9.00

3/409

ФКд-1-12

 

1,2,3 марта 2017ж.

9.00

3/409

Адистик боюнча Мамлекеттик сынактын ырааттамасы

Тайпа

Белгиленген күн

 

Убактысы

Аудиториясы

БУАд-1-12

06.03.2017ж.

 

9.00

3/409

ФКд-1-12

09.03. 2017ж.

 

9.00

3/409

  

Дополнительная информация