5 курстун студенттери көңүл бургула!

     5 курстун бардык студенттери тез арада ДБбБ деканатына келип академиалык айырмаларды жана карыздарды, жана о.э. окуунун акысын 2017 жылдын 10 февралина чейин тактап кетишиниздер керек.
     ДБбБ деканаты эскертет, 5 курстун академиялык карыздары бар жана окуунун акысын төлөбөгөн студенттер Мамлекеттик сынакка киргизилбейт.

Дополнительная информация