6-курстун (колледжден кийин кабыл алынган) студенттери көңүл бургула!

     Серептик лекциясынын, адистик боюнча  Мамлекеттик сынактын  жана дипломдук проектин ишин коргоо ырааттамаларын  бул жерден көрө аласыздар

Дополнительная информация