ДБбБ студенттери көңүл бургула!

     Сервердеги өтө көп жүктөмгө жана 1 модулду (1 КМТ) тапшырууда түзүлгөн техникалык кыйынчылыктарга байланыштуу 1-чи модулдук текшерүү өтүү мөөнөтү башка убакытка жылдырылат, кошумча маалымат берилет.
     Урматтоо менен, ДБбБ

Дополнительная информация