6 курстун (колледжден кийин кабыл алынган) студенттери көңүл бургула!

     6 курстун (колледжден кийин кабыл алынган) бардык студенттери тез аранын ичинде окуунун акысын (жалпы нарк баасынын 50% тин) 2016 жылынын 2 ноябырына чейин төлөө керек
     Эгерде окуу акысы төлөнбөсө Ата-Мекен Тарыхы боюнча Мамлекеттик сынакка киргизилбейт

    ДБбБ деканаты эскертет, зачеттук китепчеси жок студенттер Ата-Мекен Тарыхы боюнча Мамлекеттик сынакка киргизилбейт, ошол учун сиздер деканатка келип 270 сом төлөп, зачеттук китепчениздерди тактап кетишиниздер керек.

Дополнительная информация