3 курстун жана 6 курстун (колледжден кийин кабыл алынган) студенттери көңүл бургула!

     3-курстун студенттери үчүн жана 6-курстун студенттери (колледжден кийин алынган) Ата-Мекен Тарыхы боюнча серептик лекциясынын ырааттамасын бул жерден көрө аласыздар


     * Экинчи жогорку окуу жайына тапшырган студенттер, Ата-Мекен тарыхы боюнча Мамлекеттик сынактан өтүшпөйт

Дополнительная информация